top
logo

เว็บไซต์ภายในกรมชลประทาน

หน่วยงานอื่น   
  เว็บไซต์แผนที่

รายงานสถานการณ์น้ำ

                       

        

 

 

      chumnong   

 

           sanphet    

       Jitraporn         

       piyamas          

 

            decha

               

 

                   

 

                   

 

                     

 

                   

 

               

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

           statusnormal

  ตั้งแต่  วันพฤหัสบดีที่ 10  พฤศจิกายน  2559
 เวลาทำการ  8.30น.- 16.30น. ทุกวัน
 เนื่องจาก  เหตุการณ์ปกติ

     

ติดตามสภาพภูมิอากาศสถิติผู้เยี่ยมชม


counter widget

bottom

       ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  กรมชลประทาน