แผนที่วิเคราะเส้นทางพายุ

 

ล่าสุด 30 พ.ย. 2018 09:00
ที่มา มหาวิทยาลัย kochi 

ล่าสุด 30 พ.ย. 2018 07:00
ที่มา US Naval Research Laboratory 

ภาพล่าสุด
ที่มา Digital Typhoon    
อ่านต่อ