top
logo

เว็บไซต์ภายในกรมชลประทาน

หน่วยงานอื่น   
  เว็บไซต์แผนที่

นครสวรรค์ มโนรมย์ มะขามเฒ่า-อู่ทอง พลเทพ บรมธาตุ
C.2 นครสวรรค์ ปตร. มโนรมย์ มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปตร. พลเทพ ปตร. บรมธาตุ
มหาราช เขื่อนเจ้าพระยา บางไทร ปากเกร็ด สามเสน
ปตร. มหาราช  เขื่อนเจ้าพระยา  C.29 บางไทร  C.22 ปากเกร็ด C.12 สามเสน

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

 

รายงานสถานการณ์น้ำ

 

ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานณ์การน้ำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร์และสหกรณ์

โทร : 02-6692560 โทรสาร 02-2431098, 02-2436956

Email : wmsc.1460@gmail.com

 

 

                                              

       

 

       

 

                            

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

           statusnormal

  ตั้งแต่  วันพฤหัสบดีที่ 10  พฤศจิกายน  2559
 เวลาทำการ  8.30น.- 16.30น. ทุกวัน
 เนื่องจาก  เหตุการณ์ปกติ

     

ติดตามสภาพภูมิอากาศสถิติผู้เยี่ยมชม

website counter


bottom

       ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะ  กรมชลประทาน