top
logo

เว็บไซต์ภายในกรมชลประทาน

หน่วยงานอื่น   
  เว็บไซต์แผนที่

รายงานสถานการณ์น้ำ

 

 

                                              

       

 

       

 

                            

สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

           statusnormal

  ตั้งแต่  วันพฤหัสบดีที่ 10  พฤศจิกายน  2559
 เวลาทำการ  8.30น.- 16.30น. ทุกวัน
 เนื่องจาก  เหตุการณ์ปกติ

     

ติดตามสภาพภูมิอากาศสถิติผู้เยี่ยมชม


counter widget

bottom

       ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  กรมชลประทาน